School of Languages
 
Welcome to iLearn
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ILearn προσφέρει καινοτόμες μεθόδους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, και συγκεκριμένα:

Learn more »

Facebook
Προσβασιμότητα
Εναλλαγή Μεγέθους
 • +  +  +  

Culture Corner

Ο πολιτισμός είναι συνυφασμένος με τη γλώσσα όπως και η γλώσσα με τον πολιτισμό. Δεδομένου λοιπόν ότι η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας πρέπει να συμπεριλαμβάνει την έκθεση των μαθητών σε αυθεντικά κείμενα κι ακούσματα όλων των ειδών που να εκφράζουν ρεαλιστικούς σκοπούς, να αφορούν στην επικαιρότητα και να συνδέονται με άλλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. μαθηματικά), το φροντιστήριο iLearn εισάγει μία σειρά από εναλλακτικές μεθόδους υπό την ονομασία «Πολιτισμική Γωνιά» (Culture Corner).

Η «Πολιτισμική Γωνιά» είναι αναπόσπαστο μέρος κάθε μαθήματος. Συμπεριλαμβάνει τη χρήση βίντεο, ταινιών, μουσικής, λογοτεχνίας & παιδικών ιστοριών και τέλος, τη δημιουργία συλλογικών projects στην ξένη γλώσσα όπως τα wikis.

1)    Μουσική (‘Listening to Songs’)

 music

Η ένταξη μουσικής της ξένης κουλτούρας στην τάξη έχει αποδειχτεί ότι έχει πολλαπλά οφέλη καθώς:

 • Δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη κι αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα
 • Διευκολύνει την ακουστική κατανόηση και την προφορική ικανότητα λόγω του πιασάρικου ρυθμού των τραγουδιών (π.χ. ομοιοκαταληξίεςrhymes)
 • Εισάγει τους μαθητές σε είδη μουσικής και συγκροτήματα της ξένης κουλτούρας με αποτέλεσμα οι μαθητές να αποζητήσουν περισσότερη επαφή με την ξένη γλώσσα κι εκτός τάξης

2)    Προβολή Βίντεο – Ταινιών (‘Watching Videos – Movies’)

 video movie

Η χρήση των βίντεο στην τάξη είναι απαραίτητο εργαλείο στα ξενόγλωσσα μαθήματα διότι:

 • Ο συνδυασμός εικονικού και ακουστικού ερεθίσματος ενισχύει την καλύτερη κατανόηση του λόγου
 • Οι σπουδαστές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τη σημασία της γλώσσας του σώματος και του τονισμού (body language – paralanguage) που είναι αναπόσπαστο μέρος κάθε φυσιολογικής συνομιλίας
 • Οι μαθητές ταυτίζονται με ήρωες του ξένου σινεμά και εντάσσονται στον ξένο πολιτισμό μέσω επίκαιρων θεμάτων

3)    Μυθιστορήματα – Παιδικές Ιστορίες (NovelsTale Stories’)

 novels

Η χρήση της ξένης λογοτεχνίας στην τάξη είναι άκρως σημαντική καθώς:

 • Εξάπτει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών
 • Ωθεί τους μαθητές να πειραματίζονται με το λόγο και να κατανοούν συγγραφικές τεχνικές (π.χ. μεταφορά, ειρωνεία)
 • Οι μαθητές εμπλουτίζουν και εμπεδώνουν το λεξιλόγιό τους καθώς έχουν πολλαπλές επαφές με ποικιλία λέξεων
 • Αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη με την ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων
 • Η λεκτική ανάγνωση παιδικών ιστοριών σε μικρές ηλικίες  (Drop Everything And Read) διευκολύνει την κατανόηση νέων λέξεων που συνοδεύονται από χρώματα και εικόνες

4)    Projects – Wikis

 wiki

Το wiki είναι μία ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες της να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της πολύ γρήγορα και εύκολα. Ο κάθε χρήστης που συμμετέχει στη συγγραφή κάποιου κειμένου προσθέτει την προσωπική του γνώση, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να τη μοιράζονται. Ίσως ένα από τα πιο ευρέως γνωστά wiki είναι η wikipedia, μία on-line εγκυκλοπαίδεια όπου ο καθένας μπορεί να γράψει.

Οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των wiki ως εργαλεία μάθησης:

 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η διαθεματική προσέγγιση προωθεί την απόκτηση ολιστικής γνώσης και βοηθάει τους μαθητές να ανταποκριθούν στις καινούργιες κοινωνικές αλλαγές

 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Προωθείται η αποτελεσματική επικοινωνία και το μοίρασμα των ιδεών. Έτσι, δίνονται κίνητρα στους μαθητές να είναι ευνοϊκότερα διατεθειμένοι προς τη γραφή αποκτώντας αυθεντικές εμπειρίες που ικανοποιούν τις επιθυμίες τους (βιωματική μάθηση) .

 • ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Ενισχύεται η αλληλεπίδραση και η ανατροφοδότηση (feedback) μεταξύ μαθητών και μεταξύ μαθητών-καθηγητών σε ένα  ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον  στο οποίο οι μαθητές  εξελίσσονται και εξασκούνται αυτόνομα